ตรรกะเพี้ยนก็คือความไม่มีเหตุผล อ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ!
โฆษณา