พิจารณาว่าความหวังนั้น เราคาดหวังเกินไปไหมแล้วมาอยู่กับความหวังอื่นครับ
โฆษณา