ตรรกะ ก็คือ เหตุผล
ประเทศไทยตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า ประชาชนกินดีอยู่ดี เอาอยู่กับสถานการณ์โควิด19 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและแจกจ่ายวัคซีนอย่างทั่วถึง ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใครบริหารประเทศได้ดีเท่าลุงตู่
เหตุผลคัดแย้งกับความเป็นจริง มันผิดเพี้ยนจากความจริงนั้นเอง อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวครับ
1
โฆษณา