22 ก.ย. 2021 เวลา 07:20 • ประวัติศาสตร์
บุญข้าวสาก เป็นประเพณีการทำบุญที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต
นิยมทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นประจำทุกปีของชาวอีสาน
ขั้นตอนประเพณี "บุญข้าวสาก”
ก่อนถึงกำหนดวันทำบุญข้าวสาก คือ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือนสิบ ชาวบ้าน จะเตรียมอาหารชนิดต่าง ๆ
มีทั้งข้าวปลา และอาหารคาวหวานตลอดจนผลไม้ต่าง ๆ ไว้สำหรับทำบุญ
ขาดไม่ได้คือข้าวกระยาสารท
เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ตอนเช้า ชาวบ้าน จะพากันนำอาหารคาวหวานต่าง ๆ ไปทำบุญตักบาตร ที่วัด โดยพร้อมเพรียงกัน และถวายทานอุทิศส่วนกุศล ให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว
ทำบุญถวายภัตราหารพระเสร็จ
ชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารที่เตรียมไว้ เป็นห่อทำเป็นกระทงด้วยใบตองกล้วย กระดาษ ใส่ถุง แต่ละบ้านจะจัดทำกี่ชุดก็ได้
นำไปวางไว้ตามที่ต่าง ๆ ในบริเวณวัด พร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติ หรือเปรตผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารต่าง ๆ ที่วางไว้ และขอให้มารับส่วนกุศลที่ทำบุญอุทิศไปให้ด้วย
นอกจากนี้ ผู้ที่มีไร่มีนา
จะนำห่อข้าวไปเลี้ยง เจ้าที่ที่ที่ไร่นาของตน เพื่อให้เจ้าที่รักษาไร่นา
ให้ข้าวกล้ารึพืชไร่อุดมสมบูรณ์
เป็นเสร็จพิธีทำบุญข้าวสาก
ฝากติดตามทางช่องทาง
โฆษณา