พูดมีเหตุผนะแต่ไม่อิงเหตุผลที่ถูกต้อง
แต่พูดเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ครับ
ยกตัวอย่าง ขอไม่ยกดีกว่าครับ
โฆษณา