คนโสด อยาก แต่งงาน
คนแต่งงานแล้ว อยาก กลับไปเป็นคนโสด
ขึ้นกับว่าสถานะในปัจจุบันนั้น มีปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานะปัจจุบันหรือไม่อย่างไร เช่น คนที่แต่งงานแล้วมาระยะหนึ่ง คู่ชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ผิดจากความคาดหวังอย่างมาก ก็อยากกลับไปใช้ชีวิตโสด
คนโสดเองก็อยากที่จะมีคู่คิดที่เห็นว่าคู่อื่น ๆ ก็มีกัน ก็อยากแต่งงาน
สรุป สำหรับผมนั้น แต่งงานมาหลายปีแล้ว และไม่ได้คิดที่จะกลับไปเป็นโสด แม้จะมีปัญหาบ้างในระยะแรก แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดี
  • 5
โฆษณา