แม่ คือ ทุกอย่าง จะไปเวียนวนที่ไหน ทุกข์ สุข แค่ไหน คนที่ไม่เคยทิ้งให้เรา ทุกข์คนเดียว คือแม่
หิว ร้อน หนาว เค้าจะเป็นห่วงเสมอ หยิบยื่นให้ทุกอย่าง สั่งสอน กล่อมเกลา
53รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...