24 ก.ย. 2021 เวลา 06:35 • ธุรกิจ
ลอกคราบ เพื่อจะได้เติบโต
ปลดล๊อคสกิลบางอย่างเพื่อการก้าวนำ
แยกร่างเพื่อบุกตะลุย
หลอมรวมเพื่อเพิ่มพลังทำลาย
กลายร่าง เพื่อรับการโจมตี
โฆษณา