24 ก.ย. 2021 เวลา 10:09 • ไลฟ์สไตล์
#สภาพ : หมายถึงลักษณะตามธรรมชาติ ของสิ่งที่พูดถึง
- ใช้เพื่อ ประชดประชัน ลักษณะภายนอก หรือสถานะการที่หลีเลี่ยงไม่ได้ในทำนองว่า ยอมรับสภาพ
ตย.
- ผมเฝ้าก็ไม่ทำ หน้าตาก็ไม่แต่ง
ยังออกมาซื้อของที่ตลาด #สภาพ
- บอกว่าไม่อร่อยแต่กินไม่เหลือ #สภาพ!
โฆษณา