ขอฮาวทูวิธีให้เลิกคิดมากกับคำพูดของคนหน่อยค่ะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
หากเรารู้ว่าคำพูดนั้นทำให้เราคิดมากเราแค่ไม่ต้องฟังครับ
โฆษณา