24 ก.ย. 2021 เวลา 15:28 • ธุรกิจ
มาถูกทาง แม้จะดูเหมือนช้าไปหน่อย แต่จะคล่องตัวมากขึ้น ภายใต้ฐานที่ยังมีเงินสนับสนุน เชียร์ครับ เอกชนไทย ต้องรวมตัวกันผลักดันทิศทางใหม่ๆ สร้างโอกาสใหม่ๆ รอดไม่รอดว่ากันต่อไป ดีกว่ารอตายหมู่
โฆษณา