24 ก.ย. 2021 เวลา 15:35 • สุขภาพ
ถ้าทำงานอยู่ ก็ดีครับ หลากหลายทั้งนอกในประเทศ ไม่เสียเวลาเดินทาง แต่เด็กยังไม่พร้อมหรอก เด็กต้องมีพัฒนาการทางสังคมมากๆ ฝึกมากๆ มีคนชี้แนะ แนะนำ ใกล้ชิด ทำซ้ำๆบ่อยๆ
โฆษณา