24 ก.ย. 2021 เวลา 15:45 • ไลฟ์สไตล์
ชอบบอกกับตัวเองว่า วางมันไว้ตรงนั้นแหละ ถ้าหยิบมาดูจนพอใจแล้ว อะไรที่เอามาเป็นประสบการณ์ได้จะเก็บไว้ :)
โฆษณา