แล้วแต่งานนั้นๆ
ขับเครื่องบิน ควรมีความรู้ไหม
เก็บขยะ ตามเทศบาลควรมีมากแค่ไหน
ทำสวนแต่ไม่รู้ว่าดินเค็ม ดินเปรี้ยว
บางอย่างควรปลูกหน้าแล้งทนแล้งไม่ชอบน้ำ
....เลี้ยงปลาควรเลี้ยงในน้ำที่มีค่าพีเอชเท่าไหร่...
ต่อยมวย ถ้าเรารู้จุดตาย
ฆ่าไก่ตัดขาก่อนไหม...
แล้วแต่งานนั้นๆ
1 ถูกใจ
99 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา