อยากรู้จังค่ะ ว่าทำไมตอนเลิกกัน ผู้ชาย ชอบทวงข้าวของ เงินทอง หรือแม้กระทั่ง ค่าข้าว กับผู้หญิงด้วย คะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
มีด้วยหรอแบบนี้ 😱😱
โฆษณา