25 ก.ย. 2021 เวลา 02:56 • ความคิดเห็น
ความรู้ กับ เรียนรู้ ต่างกันมั้ยครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ความรู้คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว
เรียนรู้คือการเปิดใจเพื่อที่จะรับเรื่องใหม่
เช่นนั้นคนที่บอกว่าตนมีความรู้เหมือนน้ำเต็มแก้ว
ต่าวจากคนที่เริ่มเรียนรู้ที่เป็นแก้วรั่ว
ต้องหาสิ่งใหม่ๆเรื่องที่ไม่เคยรู้เข้ามาเติมตลอดเวลา
โฆษณา