คนเดียว
1.แม่ แต่อาภัพ ไม่ได้อยู่ใกล้แม่เหมือนคนอื่น 1ปีอาจจะได้เจอกันแค่ 1ถึง2ครั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องของชะตากรรม จึงเรียกได้ว่า ครึ่งเดียว
2.แฟน ทำมาหากินอยู่ด้วยกันตลอด24ชม. แต่ตามหลัก เขาก็ถือเป็นคนอื่น วันไหนเราตายไป เขาก็มีใหม่ ในบางวันที่เราเจอเรื่องแย่ๆ ก็ใช่ว่าจะมีเขาทุกเหตุการณ์​ จึงเรียกได้ว่า ครึ่งเดียวเช่นกัน
รวมครึ่งกับครึ่ง จึงได้1คน
คนที่เคียงข้างตลอดเวลา พึ่งพาได้ที่สุด คือตัวเราเองเท่านั้น
ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด
ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน
อย่าแชเชือนเตือนตนให้พ้น​ภัย​
โฆษณา