หนาวค่า อากาศเย็นสบาย ได้ใส่เสื้อหนาว เหมือนเวลาไปเที่ยวต่างประเทศ
ซึ่งประเทศไทย ไม่ค่อยหนาว
โฆษณา