26 ก.ย. 2021 เวลา 02:29 • ความคิดเห็น
ไม่ได้มีเจตนาดูถูกหรือด้อยค่าสติปัญญาใครร่วมไปถึงการเหยียดมนุษย์ด้วยกันนะครับ
บางคนสามารถประเมินตัดสินคนโดยใช้ จิตวิทยา ลักษณะพฤติกรรม ท่าทางการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การตอบสนองต่อเพศตรงหรือเพศเดียวกัน ร่วมไปถึงการอยู่ร่วมในสังคม สุดท้ายคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากสังคมมนุษย์ด้วยกัน จะสามารถประเมินบุคคลนั้นได้แต่ไม่ใช่เวลาอันสั้น ต้องประกอบอีกหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการใกล้ การที่ได้ห่างไกลกัน การเจอกันเป็นประจำ และอื่น ๆ "ส่วนตัวกระผมไม่เห็นด้วยกับการตัดสินบุคคลอื่น"
คนที่ตัดสินคนอื่นด้วยเวลาที่รวดเร็ว ส่วนมากเป็นเพราะเขาใช้ประสบการณ์และอคติส่วนตัว "ทำให้เขาตัดสินคนอื่นเป็นในแบบที่เขามอง"
สุดท้ายนี้เราไม่จำเป็นต้องสนหรอกว่าคนอื่นคิดอย่างไร เราควรสนว่าอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข "จงใช้ชีวิตให้มีความสุข" ขอบคุณครับ
โฆษณา