26 ก.ย. 2021 เวลา 07:39
ถ้าผู้ชาย และ ผู้หญิง คือ หนังสือ ..... คุณคิดว่า ผู้ชายควรจะหนังสือแบบไหน ? และ ผู้หญิงควรจะเป็นหนังสือแบบใด ? เพราะอะไร ?
โฆษณา