เราไม่สามารถทำให้คนถูกใจ หรือพอใจกับการกระทำของเราได้ ดังนั้นอย่าเสียตัวตนและเจตนารมณ์ของเรา
6 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา