อ แปลว่า ไม่
ภัย คือภยันตราย
รวมความว่า ให้อภัย คือ ให้ความไม่มีอันตรายทั้งแก่เขาและตนเองครับ
จงเป็นผู้ไม่มีเวรมีภัย
85 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา