เริ่มวางแผนการลงทุน ตอน อายุ เข้าหลักสี่.
แล้วเกษียญตอนอายุเท่าไร อันนี้ตอบไม่ได้ เพราะผมไม่ได้ทำงานประจำ ผมทำงานที่ผมชอบ ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองต้องเกษียญตอนอายุเท่าไร
ผมทำอาชีพเป็นเกษตรกรครับ
  • 2
โฆษณา