ผมยังไม่ฉีดครับ และจะฉีดเมื่อสถานการณ์บังคับ เช่น ต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ถูกบังคับแบบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
3ถูกใจ
126รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...