27 ก.ย. 2021 เวลา 14:22 • การตลาด
หมายถึงเราเป็นคนทำโปรโมทโฆษณาเอง หรือ เราจะไปจ้างเขาโปรโมทคะ
โฆษณา