27 ก.ย. 2021 เวลา 15:31 • สุขภาพ
สามเข็ม รอโมเดินน่าเข็ม 4 ไม่มีปัญหาอะไร ไปไหนก็จะมั่นใจกว่าคนไม่ฉีด เพื่อนกลัว เราไม่ค่อยกลัว ออกจากบ้านได้
โฆษณา