อย่างแรกเรื่องการศึกษาไม่เปิดโอกาสให้คนทีมีความคิด ไม่มีงบสนับสนุนคนเก่งๆ ให้ทำวิจัยมากพอ
รัฐไม่ให้งบในส่วนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากเหมือนประเทศที่เค้าเจริญ
2ถูกใจ
379รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...