อาจไม่ต้องเก่ง แต่อาจต้องพอรู้บ้าง มีประสบการณ์บ้าง มีโอกาสได้ฝึกก็ควรหาทำ
โฆษณา