27 ก.ย. 2021 เวลา 19:04 • ความคิดเห็น
อาจไม่ต้องเก่ง แต่อาจต้องพอรู้บ้าง มีประสบการณ์บ้าง มีโอกาสได้ฝึกก็ควรหาทำ
โฆษณา