คนที่เรียนจนถึงระดับ ที่เป็นนักวิจัยที่เชื่อถือได้ ก็กลายเป็น World citizen ไม่ใช่คนที่มีสัญชาติเดียว ประเทศไหนมีคนยื่นข้อเสนอที่ดีให้ เขาก็ไปที่อยู่ที่นั่น มีความมั่นคงในชีวิตทีดีกว่า
แสดงความคิดเห็นของคุณ...