คำถามที่ว่า "ทำไมไทยถึงไม่มีการพัฒนา......." ดูจะเป็นการด่วนสรุปเกินไปค่ะ ลองไปค้นหาข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักวิจัย และนักพัฒนาของไทยดูนะคะ ตามเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมากทีเดียว หากแต่ปัญหาคือระบบ ecosystem ที่ไม่ได้ไปด้วยกันทั้งหมด จึงไม่สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ปัญหาใหญ่ก็คือ เรื่องของเงินทุน เราต้องยอมรับเรื่องทุนนิยมอย่างจริงจัง หลายครั้งจะพบว่างานวิจัยหลายชิ้น กลายเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้ง ขณะที่อีกหลายชิ้นได้รับการส่งเสริม แต่ไม่ถูกต่อยอด และอีกหลายชิ้นถูกปัดตก แต่ต่างชาติกลับเอาไปต่อยอด คนไทยไม่ได้โง่กว่าฝรั่ง เพียงแต่ฝรั่งมันมีทุนหนา และมันมีคอนเนกชั่นด้านผลประโยน์กันมหาศาลค่ะ
โฆษณา