-เช่นทำอะไรที่เราไม่ชอบ
-ทำอะไรที่เราไม่ค่อยถนัด
แต่หากเป็นอะไรที่ต้องทำ เลี่ยงไม่ได้ มันเป็นการฝึกจิตใจเราได้ดีทีเดียว หากเราทำได้ ทำเสร็จ มันก็เกิดความภูมิใจ
โฆษณา