การที่จะพัฒนาในระดับที่สร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได้พื้นฐานของประเทศนั้นต้องเข้มแข็งมาก ๆ เรื่องแรกก็เรื่องการศึกษา งานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดได้ เรื่องที่สองก็เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนทางด้านระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
1
เรื่องแรกเรื่องระบบการศึกษาถึงเราจะดูดีพอสมควรแต่ถึงขั้นจะเอื้อให้เกิดการพัฒนา สร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต้องยอมรับกันดีกว่าว่าเรายังอ่อนแอมาก ในระดับมหาวิทยาลัยต้องดูกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ วิธีคิดง่าย ๆ เราต้องตั้งคำถามว่าเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไม่ว่าสาขาอะไร สามารถไปงานทำในสาขาวิชาที่จบในตลาดงานต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างระดับมาตรฐานใกล้เคียงกันได้มากน้อยแค่ไหน จะพอมองเห็นว่ามีบางสาขาวิชาเท่านั้นที่ไปทำงานต่างประเทศได้แบบสบาย ๆ เช่นแพทย์ พยาบาล
ถ้าจะดูเรื่องงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้เขามักจะพ่วงรวมไปถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำไปสู่การผลิตไปสู่สินค้าที่มีผลกระทบต่อตลาดในระดับที่สำคัญ พอพิจารณาแบบนี้เราจะพบว่างานวิจัยและนวัตกรรมมากมายของเรามาถึงระดับนี้น้อยมาก
เรื่องที่สองระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ลองคิดถึงตลาดที่ผูกขาดที่สินค้าเกิดใหม่ออกสู่ตลาดได้ยาก การเข้าถึงเงินทุนที่ยากง่ายต่างกันในแต่ละประเทศ ปริมาณเงินทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
สรุปเรายังมีปัจจัยแวดล้อมทั้งเรื่องความก้าวหน้าของระบบการศึกษาและเศรษฐกิจ สังคมการเมืองที่ไม่ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า พูดเท่ ๆ ว่า Technological ecosystems, Innovation ecosystems นั้น เรายังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกมาก ๆ เพื่อรองรับเรื่องนี้
7ถูกใจ
2แชร์
1.2Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...