ผมชอบคำถามนี้ครับ..ทัศนคติของคนไทยนั้นด้อยค่าดูแคลนคนไทยกันเอง..ทุกคนเคยน่าจะเคยได้ยินว่านักวิทยาศาสตร์ไทยประกาศว่าจะไปดวงจันทร์ขอใช้งบประมาณจากรัฐบาลเพื่องานวิจัยแต่โดนด่าและขำกันว่าจะไปทำไมสู้เอาเงินมาแจกประชาชนดีกว่า..อ่านข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมไทยในช่วงนั้นผมว่าคนไทยไม่มีความเชื่อมั่นและทัศนคติผู้คนทั่วไปก็ไม่ได้สนับสนุนงบทางด้านวิทยาศาสตร์กลับค้านกันทั่วบ้านทั่วเมืองจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นใหม่ขาดโอกาสและประสบการณ์ในการทดสอบลองผิดลองถูกในฐานะผู้สร้างเทคโนโลยีด้วยลำแข้งตนเองแต่คนไทยนิยมที่จะชื่นชมชาติอื่นที่เขาทำสำเร็จ..ผมเชื่อความสำเร็จของนวัตกรรมในอนาคตจะเกิดขึ้นได้นั้นเกิดจากความล้มเหลวและลองผิดลองถูกในปัจจุบันจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ฝันใหญ่และเป้าหมายชัดเจนครับ
6ถูกใจ
194รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...