ความฝันหรือฝันมีอยู่สองอย่างคือ
1.ใฝ่ฝันคือสิ่งที่อยากได้และมีความมุมานะที่จะทำให้ถึงฝันแม้จะได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆประกอบหลายๆอย่างบางคนสมหวังก็มีความสุขไปบางคนผิดหวังก็ทุกก็เศร้าเป็นเรื่องปกติจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่บุคคล
2.เพ้อฝันคือความฝันที่โอกาสที่จะสมหวังน้อยมากเป็นการสร้างวิมานในอากาศ. แต่ความเพ้อฝันมันก็สร้างความสุขให้กับผู้ฝันได้ในขณะที่เขากำลังจินตนาการและไม่มีพิษภัยกับใคร
1
โฆษณา