เก็บของขึ้นที่สูงๆ พยามดูเด็กเล็กๆ และสวดมนต์
สภาพพพพพ.
  • 2
โฆษณา