ทุกข์ แปลว่า ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก
เพิ่มเติม ความประสพเข้ากับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพรัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก  ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น
ทางธรรมทุกข์ คือ ทุกข์ ในวัฏสงสาร ที่ต้องเวียนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีที่สิ้นสุด (รวมถึงทุกข์ด้านบนด้วย)
2 ถูกใจ
86 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา