ทุกข์ เป็นสภาวะที่บีบคั้น บีบคั้นให้แตกสลายไป หมดสิ้นไป ทนอยู่ได้ยาก
ทุกข์ที่คนทั่วไปรู้จักกัน เป็น แค่ "อาการ"ของทุกข์
การเรียนรู้ในทางพุทธที่สอนให้รู้ทุกข์ คือตัวขันธ์ คือ กายใจเรานี่แหละที่เป็นตัวทุกข์
เปรียบเทียบเหมือนรถยนต์ ที่เค้าพูดกันว่า รถยนต์พอซื้อมา มูลค่าก็ลดลงเสื่อมลง ไม่ว่าจะใช้หรือจอดเฉยๆ
ตัวเราก็เหมือนกัน เสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลา ไม่คงสภาพเหมือนสตาฟไว้ได้นี่คือลักษณะของ ทุกข์ ที่แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา ผ่านจาก ตัวของมันเอง
แต่คนที่ไม่เคยฝึกหัดมอง จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ 10 ปี 20ปี แต่จริงๆมันเปลี่ยนตลอดเวลาทุกขณะจิต
คนไม่รู้จัก "ตัวทุกข์" จะรู้สึกทุกข์ เมื่อเจอ"ความทุกข์"
คนที่รู้จัก "ตัวทุกข์" จะไม่รู้สึกทุกข์ เมื่อเจอ "ความทุกข์"
  • 2
โฆษณา