เหมือนกันเลย ไม่แน่พวกเขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ อีกมุมก็นึกถึงความโสดอยู่บ้าง แต่ก็กลัวเหงา
โฆษณา