มี และก็หลายเรื่อง หลายครั้ง บางครั้งมันเป็นอะไรที่เราก็ตัดสินใจเองไม่ได้ ก็ต้องทำ
บางเรื่องมันจำเป็น แต่ขัด ต้องทำ
บางเรื่อง เหตุการณ์มันบังคับก็ต้องทำ
30 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...