ความทุกข์นั้นคือความรู้สึกไม่สบายกายสบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย ความทุกข์จะมาพร้อมกับความสุขเสมอ ความทุกข์ก็คือความสุขแต่สุขน้อย ความสุขก็คือความทุกข์แต่ทุกข์น้อย การดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราต่างต้องพบเจอเรื่องราวทั้งร้ายดี สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คือทางสายกลาง ให้เดินไประหว่างเส้นบรรทัดของความทุกข์และความสุข เมื่อสุขจนล้นจงอย่าดีใจจนออกหน้า หากความทุกข์เข้ามาจงเข้าไปทำความรู้กับความทุกข์นั้นๆโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยืนเป็นกลางระหว่าง ทุกข์-สุข ทำความรู้แล้วจงเฉย เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งใดเล่าจะทำให้มันดับไป.
3 ถูกใจ
201 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา