The Matrix
หนังที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "งง" แต่โคตรสนุก
และมีคนพูดถึงเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี
1
ที่สำคัญคือ พอมาเข้าใจแล้ว
****โคตรทึ่ง****
อยากเข้าใจหนังเรื่องนี้ ต้องตามกระต่ายขาวมา จะพาไปบุกโพรงกระต่าย แล้ว Find the red queen
4 ถูกใจ
1 แชร์
511 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...