30 ก.ย. 2021 เวลา 02:56 • ความคิดเห็น
ส่วนตัวผม ทุกข์คือ ภาวะของอารมณ์ ,ความคิด,จิตใจ ที่ไม่ปกติและส่งผลทางด้านลบต่อตัวเองในด้านใดด้านหนึ่ง ความทุกข์มากน้อย ของแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันและการจัดการของแต่ละคนครับ
อีกมุมนึง ความสุขคือ ภาวะของอารมณ์ ,ความคิด,จิตใจ ที่ไม่ปกติและส่งผลทางด้านดีต่อตัวเองในด้านใดด้านหนึ่ง
ส่วนภาวะปกติ ไม่สุขไม่ทุกข์ จะหายากในการใช้ชีวิตปัจจุบัน เพราะสิ่งเร้ามันเยอะ อันนี้คงต้องฝึกสติครับ ให้เวลาตัวเองเยอะ ๆ
โฆษณา