30 ก.ย. 2021 เวลา 05:45 • ความคิดเห็น
"ความสุขหรือความทุกข์ของเราส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเราเองมิใช่สภาพแวดล้อม เรานำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขหรือความทุกข์ภายในจิตใจไปกับเราทุกหนแห่ง"
Martha Washington
(1731-1802 ภรรยาของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา)
จากหนังสือ"เติมคุณค่าให้ชีวิต" เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
โฆษณา