หุ้นเติบโต vs หุ้นแวลู ตลาดต่างประเทศ ตะลุยตลาดหุ้นต่างประเทศ EP4
Growth Stock หรือ หุ้นเติบโต ใน ตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีถือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสูง ขณะที่หุ้นแวลู อาจจะมีการเติบโตที่ช้า สร้างผลตอบแทนไม่ได้มากแต่มีความมั่นคงสูง เราจะหาหุ้นเหล่านี้ในตลาดต่างประเทศได้อย่างไรไปติดตามกัน
125 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...