1 ต.ค. 2021 เวลา 06:38 • ความคิดเห็น
การมีใจที่ไม่โหยหา..ความสุข
รวมถึงใจที่ไม่สะเทือนกับ..ความทุกข์
โฆษณา