การมีใจที่ไม่โหยหา..ความสุข
รวมถึงใจที่ไม่สะเทือนกับ..ความทุกข์
2 ถูกใจ
136 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา