1 ต.ค. 2021 เวลา 08:28 • ปรัชญา
คิดดีพูดดีทำดี มีแต่กำไรชีวิต
ความเป็นจริงมีอยู่ว่า สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น เมื่อเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็เสื่อมสลายไป จะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ตึกรามบ้านช่อง ต้นไม้ ภูเขา สักวันหนึ่งก็แตกสลายไป ตามกาลเวลา
เราทุกคนก็เช่นกัน สักวันหนึ่งก็แก่ เจ็บ และตาย เมื่อพิจารณาอย่างนี้ จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต โดยไม่เอาร่างกายไปถล่มทะลาย ด้วยการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นไพ่ เที่ยวกลางคืน ตบตีฟันแทง ขายน้ำเมา ขายเนื้อขายตัว เป็นต้น
ดังนั้นเราเกิดมาแล้ว ให้หมั่นทำความดี ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีกับทุกคน และทำใจให้ผ่องใส ด้วยการรักษาอารมณ์ดี อารมณ์สบาย เป็นต้น แล้วเราจะมีความสุขความสำเร็จในชีวิต
โฆษณา