1 ต.ค. 2021 เวลา 12:04 • ปรัชญา
🌸อย่าให้ความหยิ่งทะนง
มาดึงรั้งความถ่อมตน ของเรา
🌸อย่าให้ความหรูหรา
มาพรากความธรรมดา ของเรา
🌸อย่าให้คำว่า “ฉันเก่งที่สุด”
มาฉุดและหยุดการพัฒนา
🌸อย่าให้คำว่า
“ก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้”
มาลดวิถีการขัดเกลา
🌸อย่าให้คำว่า
“สำหรับเรา เป็นไปไม่ได้”
มาทำลายความสำเร็จที่กำลังจะมี
🌸อย่าให้คำว่า “ดวงไม่ดี”
มาแทนที่ กำลังใจ
🌸อย่าให้คำว่า “เราเสียดาย”
มาปิดกั้นน้ำใจที่เรามี
🌸อย่าให้คำว่า “ทำได้แค่นี้”
มาแทนที่ความภาคภูมิใจ
Pinterest
Fin.is.her
โฆษณา