1 ต.ค. 2021 เวลา 12:07 • ความคิดเห็น
หลายอย่างนะคะ ขึ้นอยู่กับมุมมอง ที่เรามองต่อสิ่งนั้นค่ะ
โฆษณา