1 ต.ค. 2021 เวลา 16:57 • ปรัชญา
อันนี้ ไม่ได้ตอบตามที่รู้คิด แต่ตามความรู้สึกเฉพาะของตน ว่า การเกิดนี้ ไม่ได้มาใช้กรรม หรือมาสร้างกรรม เพราะไม่สังเกต เห็นกรรมกระทบรุนแรงที่ชัดเจนเฉพาะตน แต่การเกิดปกติ จะมี กรรมเป็นพันธุ ที่เราต้องทำหน้าที่ต่อตัวเองในครอบครัว ต่อพ่อแม่พี่น้อง และยังต้องทำต่อไป จากนั้น คือ เพื่อสะสมสติปัญญา ให้บรรลุธรรม
โฆษณา