1 ต.ค. 2021 เวลา 17:54 • ความคิดเห็น
ทุกข์คือสิ่งปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนา ดังนั้นหากจะหายทุกข์ ต้องตัดทุกๆความปรารถนาออกจากชีวิต ที่ละนิดๆ
โฆษณา